• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 50/BKHĐT-KTCN năm 2015 thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 50/BKHĐT-KTCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/BKHĐT-KTCN
V/v thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT .

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 15140/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc xác định mặt hàng “Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng)” công suất trên và dưới 16.000 HP có thuộc loại hàng hóa trong nước sản xuất được hay không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại công văn số 2674/BGTVT-KHCN ngày 14/03/2014, Bộ Giao thông vận tải đã xác nhận tàu dịch vụ dầu khí đa năng công suất đến 16.000 HP đã sản xuất được tại các nhà máy đóng tàu của Việt Nam. Do vậy, Tàu AHTS công suất đến 16.000 HP thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT trong năm 2015.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTCN(M3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/BKHĐT-KTCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 50/BKHĐT-KTCN

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262735