• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng


Văn bản pháp luật về An ninh không gian mạng

 

Công văn 504/UBDT-KHTC năm 2015 về hợp tác, hỗ trợ Ủy ban Dân tộc về an ninh mạng trong công tác chỉ đạo điều hành và thống kê dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 504/UBDT-KHTC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/UBDT-KHTC
V/v hợp tác, hỗ trợ Ủy ban Dân tộc về an ninh mạng trong công tác chỉ đạo điều hành và thống kê dân tộc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Công nghệ Thông tin (H49), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

Ủy ban Dân tộc đang triển khai công tác chỉ đạo điều hành qua cng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và xây dựng phần mềm tổng hợp chỉ tiêu thống kê sử dụng đường truyền mạng để tổng hợp báo cáo thống kê từ cơ quan công tác dân tộc các tỉnh về Ủy ban Dân tộc.

Đ đảm bảo bảo mật và an toàn, an ninh mạng trong công tác, Ủy ban Dân tộc đề nghị Cục Công nghệ thông tin, Tng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an hợp tác, hỗ trợ Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai, áp dụng các giải pháp đảm bảo an ninh mạng cho cổng thông tin điện tử và phát triển phần mềm thống kê dân tộc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an (để phối hợp);
- Cổng TTĐT
UBDT;
- Lưu VT, KHTC (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 504/UBDT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 29/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 504/UBDT-KHTC

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316222