• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5047/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn giá trị gia tăng khi giao cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5047/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5047/TCT-CS
V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước.
(100/11-12, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/AP-2015 ngày 10/11/2015 của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước kiến nghị không phải đóng dấu trên hóa đơn GTGT khi giao cho khách hàng (bản photo kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc đã có hướng dẫn:

“3. Một strường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bt buộc:

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã sthuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã sthuế, chữ ký người mua.

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với slượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán".

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để xem xét và có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp.

Trường hợp còn có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và có ý kiến đề xuất xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (đ báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT,
CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân

 

Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
...
3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:
...
b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

- Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5047/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 30/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5047/TCT-CS
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297814