• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5048/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung Danh mục quản lý rủi ro mặt hàng quặng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5048/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5048/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung Danh mục QLRR đối với mặt hàng quặng XK

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1128/HQHG-NV ngày 16/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc ban hành bổ sung mặt hàng "tinh quặng sắt" vào Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về giá cấp Cục. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng "tinh quặng sắt" nhóm 2601 thuộc Danh mục Quản lý rủi ro hàng xuất khẩu ban hành kèm theo công văn số 3952/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan nhưng chưa được quy định mức giá kèm theo. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Giang loại bỏ mặt hàng "Tinh quặng sắt có hàm lượng Fe ³ 54%" và mức giá kèm theo ra khỏi Danh mục Quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu về giá cấp Cục. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Hà Giang phát sinh hàng thực xuất thì tổ chức thu thập, phân tích thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính để đề xuất xây dựng bổ sung mức giá đối với mặt hàng tinh quặng sắt (không thấp hơn mức giá mặt hàng quặng sắt là 110 USD/tấn - tại công văn 3952/TCHQ-TXNK) và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo đúng mẫu 1 tại công văn 3952/TCHQ-TXNK kèm theo các cơ sở thông tin để Tổng cục Hải quan tổng hợp, xây dựng bổ sung mức giá kiểm tra vào Danh mục Quản lý rủi ro hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 21. Đối tượng, nguyên tắc kiểm tra, thẩm quyền, tiêu chí xây dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng hoá xuất khẩu về giá cấp Cục và nguồn thông tin xây dựng mức giá kiểm tra

...

5) Nguồn thông tin xây dựng mức giá kiểm tra:

5.1) Giá FOB, giá DAF của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất khẩu tương tự;

5.2) Giá bán tại thị trường nội địa của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất khẩu tương tự sau khi trừ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và các chi phí hợp pháp phát sinh trước khi xuất khẩu hàng hoá tại cửa khẩu xuất.

5.3) Các thông tin khác do cơ quan hải quan thu thập được sau khi quy đổi về giá FOB, giá DAF.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5048/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5048/TCHQ-TXNK

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205451