• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Công văn 5048/VPCP-KGVX năm 2013 xử lý thông tin phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5048/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5048/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định.

 

Trong những ngày gần đây (tháng 6 năm 2013) một số báo (Vietnamnet, saigongiaiphong, vnexpress…) đưa tin phản ánh tình hình tệ nạn mại dâm ở một số địa phương (thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nam Định) diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thức hoạt động mại dâm mới, có đường dây, tổ chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến chỉ đạo:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương liên quan, kiểm tra vấn đề báo nêu, cung cấp thông tin đầy đủ tới cơ quan thông tấn báo chí, có chỉ đạo kịp thời đối với các tỉnh, thành phố nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 năm 2013.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5048/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5048/VPCP-KGVX

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196078