• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Công văn 5054/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5054/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5054/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam
(Đ/c: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Mã số thuế: 3600244645)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1574/CV-AJI-2018 ngày 24/09/2018 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/BTC-TCT ngày 15/11/2018 gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương v/v một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đề nghị Công ty Ajinomoto Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Ajinomoto Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5054/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5054/TCT-CS

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403153