• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5057/TCHQ-GSQL năm 2018 thông báo bổ sung mẫu chữ ký và con dấu của 03 Phòng cấp của Trung Quốc cấp C/O mẫu E ưu đãi theo Hiệp định ACFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5057/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5057/TCHQ-GSQL
V/v thông báo bổ sung mu chữ ký và con dấu của 03 Phòng cp của Trung Quốc cp C/O mu E ưu đãi theo Hiệp định ACFTA

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tnh, thành phố.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sao gửi bổ sung danh sách tên; mẫu chữ ký và mẫu dấu cập nhật của các cán bcó thẩm quyền cấp C/O mẫu E của 03 Phòng cấp ca Hải quan Trung Quốc vào danh sách đã thông báo tại công văn số 4870/TCHQ-GSQL ngày 20/8/2018 của Tổng cục Hi quan, cụ thể như sau:

1. Phòng cấp Huangpu Customs, gồm 02 trang;

2. Phòng cấp Jiangmen Customs, gồm 03 trang;

3. Phòng cấp Huhehaote Customs, gồm 03 trang;

Các danh sách tên; mẫu chữ ký và mẫu dấu của 03 Phòng cấp trên có hiệu lực từ ngày 20/8/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo đcác đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (
để phối hợp);
- Cục KTSTQ (đ
ph/hợp);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5057/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 30/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5057/TCHQ-GSQL

977

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392974