• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5060/TCHQ-TXNK năm 2013 về tên khai báo mặt hàng sữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5060/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5060/TCHQ-TXNK
V/v tên khai báo các mặt hàng sữa

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Mạnh Cầm. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Mạnh Cầm xuất trình các bộ tờ khai hải quan thể hiện hàng hóa nhập khẩu là sữa dê dạng bột hiệu Danlait dùng cho trẻ em với mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%, nhãn phụ ghi trên hàng hóa là sữa dê Danlait 1, 2, 3, giấy chứng nhận của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cấp cho sản phẩm là Thực phẩm bổ sung: sữa dê Danlait,… Do doanh nghiệp không thực hiện các quy định về ghi nhãn hàng hóa, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trong kho của Công ty TNHH Mạnh Cầm, báo cáo Ban Chỉ đạo 127 TW xử lý.

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo 127 TW, Bộ Tài chính đã có công văn số 8365/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 về mã số, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và tên gọi của các sản phẩm thuộc lô hàng do Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang tạm giữ của Công ty TNHH Mạnh Cầm. Theo đó, lô hàng có mã số 1901.10.20, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%. Đối với tên gọi của sản phẩm, Bộ Tài chính đề nghị việc thống nhất ghi tên sản phẩm là cần thiết và cần có sự phối hợp của các Bộ, ngành chức năng.

Tổng cục Hải quan đề nghị các địa phương lưu ý trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng sữa nói chung và mặt hàng sữa nhãn hiệu Danlait nói riêng như sau:

Do tên thương mại của nhà sản xuất đặt cho sản phẩm có thể phù hợp với bản chất hoặc không phù hợp với bản chất của sản phẩm. Vì vậy, đối với các mặt hàng sữa nói chung và mặt hàng sữa nhãn hiệu Danlait nói riêng, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra và quán triệt trong quá trình làm thủ tục hải quan phải yêu cầu cá nhân, tổ chức khai báo tên hàng mô tả rõ ràng, đầy đủ thành phần, hàm lượng, tính chất, cấu tạo, đặc điểm và công dụng, đáp ứng được yêu cầu về phân loại và áp dụng mức thuế, tránh gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục GSQL (để ph/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5060/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 27/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5060/TCHQ-TXNK

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205429