• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Công văn 508/TCT-KK năm 2015 giải quyết khiếu nại khóa mã số thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 508/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BTÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 508/TCT-KK
V/v giải quyết khiếu nại khóa mã số thuế của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV ngày 16/01/2015 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Huỳnh Nghi về việc khiếu nại khóa mã số thuế của doanh nghiệp và kết luận doanh nghiệp bỏ trốn không đúng sự thật (bản photocopy đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận 6 kiểm tra, xác minh, giải quyết các nội dung khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Huỳnh Nghi tại công văn số 01/CV ngày 16/01/2015 nêu trên; thông báo kết quả cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để được giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Huỳnh Nghi (Đ/c: 30 đường số 33, Phường 10, Quận 6, TP.HCM)
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 508/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lê Thu Mai
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 508/TCT-KK

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266454