• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5082/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5082/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5082/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Bảo Hiểm Liên Hiệp tại TP. HCM
Địa chỉ: P L16-15/1 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM
số thuế: 0100112571-001

Trả lời văn bản số 41/2017/CV-UIC ngày 28/02/2017 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến n sau:

Căn cứ Tiết i Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, quy định, hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm:

“…

i) Đối với doanh nghiệp môi giới dịch vụ bảo him mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đại lý bảo hiểm là tổ chức khi nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới số tiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

…”

Căn cứ Khoản 1, Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé x s, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn số 1417/TCT-CS ngày 15/4/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế:

“…trường hợp Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), trong đó quy định ngoài các khoản thù lao theo quy định, định kỳ vào đầu mỗi năm Prudential sẽ chi trả cho MSB một khoản “hỗ trợ hợp tác” trong suốt thời hạn hợp đồng dựa trên chỉ tiêu doanh s từ việc phân phi sản phẩm bảo hiểm do Prudential giao cho MSB thì MSB phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT, TNDN đối với khoản “hỗ trợ hợp tác” nhận được từ Prudential theo quy định”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có chi hoa hồng đại lý cho các đại lý bảo hiểm tổ chức thì khi nhận hoa hồng, đại lý bảo hiểm phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty theo hướng dẫn tại Tiết i Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty chi các khoản thưởng đại lý, hỗ trợ đi lý liên quan đến việc thực hiện phân phối sản phẩm bảo hiểm theo hợp đồng được ký kết giữa Công ty và đại lý bảo hiểm thì khi nhận các khoản chi thưởng, chi hỗ trợ này, đại lý bảo hiểm phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
411-6122 (03/03/2017)

nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5082/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 01/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5082/CT-TTHT

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361613