• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


Văn bản pháp luật về Luật trẻ em

 

Công văn 5086/VKSTC-C2 năm 2020 về thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 5086/VKSTC-C2
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5086/VKSTC-C2
V/v thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 và Cục 2 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Ngày 30/10/2020 Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ban hành Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ngày 05/11/2020, VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê này.

Để thực hiện Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự, VKSND tối cao lưu ý các đơn vị một số vấn đề sau đây:

1. Các đơn vị tổ chức thu thập số liệu và xây dựng báo cáo thống kê theo Biểu mẫu từ kỳ Tháng 10 năm 2020, để có số liệu năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 30/9/2021) báo cáo Quốc hội.

2. Trong thời gian chờ xây dựng phần mềm, các đơn vị tiến hành thu thập số liệu và xây dựng báo cáo thống kê theo Biểu mẫu EXCEL. Đề nghị các đơn vị giữ nguyên định dạng EXCEL, không chuyển sang định dạng PDF hoặc Word; tiêu chí nào không có số liệu thì để trống. Biểu mẫu EXCEL để tại Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao trong chuyên mục “Thông báo” hoặc "Công tác Thống kê và Công nghệ thông tin"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng -
PVT VKSNDTC (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục 2.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trần Văn Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5086/VKSTC-C2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Trần Văn Trung
Ngày ban hành: 06/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5086/VKSTC-C2

500

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457042