• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


 

Công văn 5087/VPCP-QHQT năm 2016 về thành lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại UAE do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5087/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5087/VPCP-QHQT
V/v Thành lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại UAE

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công văn số 05/TTr-THVN ngày 09 tháng 6 năm 2016 về việc thành lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại A-bu Đa-bi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề của các cơ quan đại diện thường trú Đài Truyền hình Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình khoa học công nghệ hiện nay; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể về việc thành lập cơ quan thường trú của Đài tại UAE sau khi cân nhắc toàn diện hiệu quả kinh tế - xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: TTTT, NG, KHĐT, TC, QP, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). NL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5087/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5087/VPCP-QHQT

557

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315411