• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Công văn 5090/TCHQ-VP năm 2018 về công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5090/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5090/TCHQ-VP
V/v công khai TTHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (có bản sao đính kèm). Theo đó, có 3 TTHC mới thuộc lĩnh vực hải quan quy định tại Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được công bố theo quy định.

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công khai đầy đủ nội dung của 3 TTHC mới nêu trên tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý. Hình thức, cách thức công khai TTHC thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan, ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; tổ chức thực hiện TTHC theo quy định.

2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các TTHC nêu trên; đề xuất điều chỉnh kịp thời TTHC khi có sự thay đổi quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Điều 16. Công khai thủ tục hành chính

Thông tin về thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và phải được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Hình thức công khai thủ tục hành chính

Ngoài hình thức công khai bắt buộc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, việc công khai TTHC có thể thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

1. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản có quy định về TTHC và cơ quan thực hiện TTHC.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các hình thức khác.

Điều 10. Cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính

1. Niêm yết công khai TTHC trên bảng theo một hoặc các cách thức sau đây: bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị thực hiện niêm yết. Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép; không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết TTHC.

Bảng niêm yết TTHC có kích thước thích hợp, bảo đảm niêm yết đầy đủ các TTHC lĩnh vực hải quan, nội dung hướng dẫn về quyền phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (theo Biểu mẫu 02 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này).

2. Danh mục TTHC lĩnh vực hải quan gắn trên bảng niêm yết có thể chia thành từng nhóm nghiệp vụ, kết cấu như sau:

2.1. Danh mục TTHC lĩnh vực hải quan được ghi rõ tên TTHC và số thứ tự tương ứng của từng TTHC (theo Biểu mẫu 03 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này).

2.2. Nội dung của từng TTHC (theo Biểu mẫu 04 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này) được in một mặt trên trang giấy tối thiểu là khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có). Phông chữ sử dụng để trình bày là phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman), cỡ chữ tối thiểu là 14 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6009:2001.

3. Niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (theo Biểu mẫu 05 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5090/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5090/TCHQ-VP

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393362