• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5093/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5093/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5093/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Về việc áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải taxi (Grab Car) dưới hình thức hợp tác kinh doanh vận tải giữa cá nhân kinh doanh (CNKD) thông qua tổ chức (hợp tác xã, doanh nghiệp) với Công ty TNHH Grab Taxi (Công ty Grab Taxi), thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp ngày 19/10/2016 giữa đại diện của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục thuế, đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận 10 (TP HCM) và đại diện của Công ty Grab Taxi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thống nhất ý kiến xử lý nêu tại điểm 3.b công văn số 6625/CT-THNVDT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Thuế trên cơ sở thực tế kinh doanh của Công ty Grab Taxi, quy định hiện hành để hướng dẫn tổ chức (hợp tác xã, doanh nghiệp), công ty Grab Taxi khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vận tải taxi dưới hình thức Grab Car đối với doanh thu cá nhân kinh doanh được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty Grab Taxi khai và nộp thuế theo quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab Car đối với phần doanh thu được chia được chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Grab Taxi;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nguyễn Thị Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5093/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5093/TCT-TNCN

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328629