• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5101/BCT-XNK năm 2013 về nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có số khung bị đóng hai lần tại hai vị trí do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 5101/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5101/BCT-XNK
V/v nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có số khung bị đóng hai lần tại hai vị trí

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 6877/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cho ý kiến về việc nhập khẩu xe ô tô chưa qua sử dụng bị đóng lại số khung, số máy của Công ty CP Vật tư thiết bị giao thông. Về vấn đề này Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 10268/BCT-XNK ngày 26 tháng 10 năm 2012 trả lời Bộ Tài chính về việc nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có số khung bị đóng hai lần tại hai vị trí khác nhau của Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính căn cứ ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành là Bộ Công an, tại công văn số 3564/BCA-C61 ngày 05 tháng 11 năm 2012 về việc xử lý đối với xe ô tô chưa qua sử dụng bị đóng lại số khung, và ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải để xem xét xử lý đề nghị nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ chưa qua sử dụng của thương nhân nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5101/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 12/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5101/BCT-XNK

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207737