• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5114/TCHQ-CCHĐH năm 2013 về khai hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Tải về Công văn 5114/TCHQ-CCHĐH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5114/TCHQ-CCHĐH
V/v khai hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận Lê Hòa.
(42 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM)

 

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59 LH ngày 19/7/2013 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận Lê Hòa phản ánh vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Về việc này, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Nội dung các vướng mắc đang được Ban Cải cách hiện đại hóa trao đổi với các đơn vị có liên quan để có hướng dẫn cụ thể.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận Lê Hòa biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b)

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Như Quỳnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5114/TCHQ-CCHĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa   Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5114/TCHQ-CCHĐH

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205572