• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 512/GSQL-GQ3 năm 2019 về quản lý hải quan đối với thuốc tân dược nhập khẩu không vì mục đích thương mại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 512/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/GSQL-GQ3
V/v quản lý hải quan đối với thuốc tân dược nhập khẩu không vì mục đích thương mại.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 321/HQHCM-GSQL ngày 15/02/2019 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội thì Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế không còn hiệu lực thi hành do đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/09/2018.

Việc nhập khẩu thuốc tân dược không nhằm mục đích thương mại thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
...
3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 75. Tiêu chí, hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 60 của Luật dược

1. Thuốc chỉ được cấp phép nhập khẩu theo hình thức nhập khẩu không vì mục đích thương mại khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Thuộc hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn hoặc hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh.

b) Không phải là thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuộc hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này hoặc các tổ chức được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài giới thiệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 512/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 512/GSQL-GQ3

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408646