• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 5126/VPCP-NN năm 2020 phản ánh của Báo Thanh niên Online về giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5126/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5126/VPCP-NN
V/v phản ánh của Báo Thanh niên Online về giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Báo Thanh niên Online có bài “Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị “đẻ” thêm chi phí cấp giấy xác nhận”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xác minh, kiểm tra các nội dung phản ánh trong bài báo. Trường hợp các nội dung phản ánh là đúng, phải xử lý dứt điểm, không để tình trạng gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
LA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5126/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5126/VPCP-NN

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446060