• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 513/GSQL-GQ1 năm 2019 về mã loại hình nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 513/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/GSQL-GQ1
V/v mã loại hình nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành.
(Đ/c: 194 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 167/CV-TPTL của Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành về việc mã loại hình nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 167/CV-TPTL Công ty chỉ mô tả chung chung về hoạt động mua bán hàng hóa mà không có các chứng từ liên quan nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa đủ cơ sở hướng dẫn Công ty thực hiện.

Tuy nhiên, việc khai báo mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACC/VCIS hiện nay thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan đối chiếu với hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 513/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 26/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 513/GSQL-GQ1

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408647