• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5137/VPCP-QHQT năm 2014 phê duyệt danh mục dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5137/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5137/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3999/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục các dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Miền Trung năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên hoàn chỉnh đề cương các dự án sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhà nước Cô-oét theo kinh phí thực tế được phân bổ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần tính toán lượng vốn đối ứng cần thiết cho phần kinh phí viện trợ của Dự án “Kè chống sói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa”, bảo đảm tính khả thi và phù hợp khả năng cân đối của ngân sách địa phương cho phần vốn đối ứng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ST.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Điều 14. Thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài trợ

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ đối với các trường hợp sau:

a) Các chương trình, dự án có sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi; viện trợ phi dự án có sử dụng vốn vay ODA;

b) Các chương trình, dự án ô; các chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; các chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo;

c) Các khoản ODA viện trợ không hoàn lại có quy mô vốn tài trợ tương đương từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên;

d) Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình, dự án vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi;

đ) Viện trợ mua sắm hàng hóa thuộc diện quản lý của Nhà nước.

2. Cơ quan chủ quản phê duyệt Danh mục tài trợ đối với các trường hợp không quy định tại Khoản 1 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5137/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5137/VPCP-QHQT

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240942