• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Trang tin điện tử Báo Lao động


 

Công văn 514/VPCP-CN năm 2019 tin kinh tế - xã hội trên trang tin điện tử Báo Lao động về bãi gửi xe lậu gầm cầu Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 514/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/VPCP-CN
V/v tin kinh tế - xã hội trên trang tin điện t Báo Lao động ngày 21/12/2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trang tin điện tử Báo Lao động ngày 21 tháng 12 năm 2018 có đăng bài: Đút túi hàng tỷ đồng từ bãi gửi xe “lậu” nghìn m2 gầm cầu Thăng Long (bản chụp bài báo kèm theo); về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp kịp thời bảo đảm an toàn cho cầu Thăng Long, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, TC, CA;
- Báo Lao động;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, VI;
- Lưu: VT, CN (2) nvh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 514/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 514/VPCP-CN

474

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405157