• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5142/TCT-CS năm 2014 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5142/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5142/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 26902/CT-HTr ngày 2/6/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng của Công ty CP đầu tư & phát triển công nghệ AIC cho Liên doanh Việt Nga Vietsopetro, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 17 (b) Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.1 Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính);

Căn cứ khoản 11 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội xác định rõ Công ty CP đầu tư & phát triển công nghệ AIC nhập khẩu hàng hóa là máy móc thiết bị để phục vụ tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt hay không? Trường hợp Công ty CP đầu tư & phát triển công nghệ AIC nhập khẩu hàng hóa là máy móc thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt được cơ quan Hải quan xác định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi Công ty AIC bán và lập hóa đơn GTGT cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, trên hóa đơn GTGT ghi rõ hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa không phải để phục vụ tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt theo quy định nêu trên hoặc hàng hóa Công ty mua trong nước để bán cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khi lập hóa đơn giao cho Liên doanh, Công ty CP đầu tư & phát triển công nghệ AIC ghi theo thuế suất của hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 100. Các trường hợp miễn thuế
...
11. Hàng hoá nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc đáp ứng điều kiện nêu tại điểm a khoản 7 Điều này; phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân nêu trên đáp ứng điều kiện nêu tại điểm c khoản 7 Điều này.

Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được

Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các giàn khoan và công trình nổi được Bộ Y tế xác nhận;

d) Trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động dầu khí;

e) Hàng hoá tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí.

Trường hợp hàng hoá nêu tại khoản này do nhà thầu phụ và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu bao gồm việc nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại... để cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thông qua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa thì cũng được miễn thuế nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...
17. Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:
...
b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5142/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5142/TCT-CS

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258629