• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5154/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5154/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5154/CT-TTHT
V/v thuế GTGT đối với các HĐ sử dụng vốn ngân sách NN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Kênh Truyền hình VOVTV - Đài tiếng nói Việt Nam
(Địa chỉ: 58 Quán Sứ; Hoàn Kiếm, Hà Nội MST: 0102848053)

Trả lời công văn số 22/VOVTV-HCTH ngày 21/01/2019 của Kênh Truyền hình VOVTV hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

“14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vn ngân sách nhà nước.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Kênh Truyền hình VOVTV có ký hợp đồng với các đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện phát sóng truyền thanh, truyền hình trên kênh VOVTV bằng nguồn vốn ngân sách thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 14 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT5;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5154/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5154/CT-TTHT

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406383