• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 51551/CT-TTHT năm 2016 trả lời về xuất hóa đơn điều chỉnh giảm khối lượng công trình do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 51551/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51551/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật
(Đ/c: số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
MST: 0
100102742)

Trả lời công văn số 19CTCPXD-CGKT/CV đề ngày 13/07/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Căn cứ Khoản 2.10 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:

"2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán."

- Căn cứ công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ:

"Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ s thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng...."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật đang áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, có nguyện vọng được xuất hóa đơn điều chnh giảm khối lượng công trình thì có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ và hồ sơ kèm theo gửi Cục Thuế TP Hà Nội để Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ trên tình hình thực tế xem xét, giải quyết theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty Cổ phần Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT5;
- Phòng QLN&CCNT;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,
TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51551/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 51551/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331699