• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về An toàn thông tin mạng

 

Công văn 518/CATTT-CP năm 2018 hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục An toàn thông tin ban hành

Tải về Công văn 518/CATTT-CP
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/CATTT-CP
V/v hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Trong thời gian qua, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được các kiến nghị của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn, xử lý vướng mắc liên quan đến việc phải nộp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, về vấn đề này, Cục An toàn thông tin có ý kiến như sau:

Tại Mục V Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định sản phẩm an toàn thông tin mạng, bao gồm: (1) sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; (2) sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng; và (3) sản phẩm chống tấn công, xâm nhập thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu cần Giấy phép nhập khẩu. Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Sau khi Thông tư ban hành và có hiệu lực, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy phép nhập khẩu cho các sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Cục An toàn thông tin đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương trước mắt chưa yêu cầu doanh nghiệp phải nộp, xuất trình Giấy phép nhập khẩu khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nêu trên.

Cục An toàn thông tin trân trọng thông báo để Quý Tổng cục biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phó Cục trưởng Hoàng Minh Tiến;
- Lưu: VT, CP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Minh Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 518/CATTT-CP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục An toàn thông tin   Người ký: Hoàng Minh Tiến
Ngày ban hành: 05/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 518/CATTT-CP

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397406