• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Công văn 518/GSQL-GQ3 năm 2018 về kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 518/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/GSQL-GQ3
V/v kinh doanh tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Liên quan đến vướng mắc khi thực hiện quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất nêu tại công văn số 3574/HQQN-GSQL ngày 19/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/02/2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 1311/BCT-XNK trả lời vướng mắc quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì việc thương nhân mua hàng từ Trung Quốc đưa vào lãnh thổ Việt Nam và bán chính hàng hóa đó sang Trung Quốc không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Trong trường hợp này, thương nhân làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành (gửi kèm công văn số 1311/BCT-XNK dẫn trên).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3.Tân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 39. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

1. Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác được thực hiện như sau:

a) Thương nhân phải có giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải đáp ứng các điều kiện đã được quy định đối với hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

c) Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này và Điều 40 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 518/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 27/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 518/GSQL-GQ3

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376430