• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Liên hiệp quốc

 

Công văn 5198/VPCP-QHQT năm 2013 về việc UBND tỉnh Quảng Bình mua 01 xe ô tô nhập khẩu cho dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5198/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5198/VPCP-QHQT
V/v UBND tỉnh Quảng Bình mua 01 xe ô tô nhập khẩu cho dự án do UNFPA tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3867/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 6 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình mua 01 xe ô tô (nhãn hiệu TOYOTA Land Cruiser Prado 07 chỗ ngồi) trong khuôn khổ Dự án” Tăng cường hệ thống y tế của tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao tiếp cận toàn diện tới sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của người dân Quảng Bình, đặc biệt những nhóm dân có nhiều khó khăn”, do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT, (3).TA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5198/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5198/VPCP-QHQT

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196549