• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 5203/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5203/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5203/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 2590/CT-THNVDT ngày 04/08/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 21 Mục 5 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí quy định hành vi vi phạm quy định về đăng ký, mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối.

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ hướng dẫn trách nhiệm của đại lý bán lẻ xăng dầu.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vi phạm của đại lý bán lẻ xăng dầu đã ký hợp đng làm đại lý bán lẻ xăng du cho một tng đại lý hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân đầu mối nhưng đồng thời mua xăng du của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác để bán để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An báo cáo và đề xuất cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, DNL, TTr-TCT;
- Web
site TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5203/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5203/TCT-CS

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
367753