• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Công văn 5207/LĐTBXH-VL năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 5207/LĐTBXH-VL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5207/LĐTBXH-VL
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………….

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử (có dự thảo kèm theo).

Đề nghị quý Cơ quan tham gia ý kiến và gửi văn bản góp ý dự thảo Thông tư nêu trên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) trước ngày 04/01/2017 theo địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội (Thông tin chi tiết liên hệ ông Phạm Hồng Trung, điện thoại: 04.39388467/0904.090.190; Email: phamhongtrung09@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5207/LĐTBXH-VL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 28/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5207/LĐTBXH-VL

351

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336180