• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 5219/BGDĐT-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5219/BGDĐT-TTr
V/v hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 26/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 những ngày gần đây, Bộ GDĐT thông báo như sau:

1. Hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam tại Trường Đại học Nha Trang. Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo sau.

2. Đối với Hội nghị khu vực phía Bắc tại Thành phố Thái Nguyên: Vẫn tổ chức theo Kế hoạch và Công văn số 5120/BGDĐT-TTr .

Để bảo đảm an toàn phòng dịch trước, trong và kết thúc Hội nghị tại Thái Nguyên, Ban Tổ chức Hội nghị đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tuân thủ nghiêm các quy định và biện pháp chống dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện. Khi cần thêm thông tin, xin liên hệ bà Đặng Thu Thủy, điện thoại: 0903.482.379, email: dtthuy@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Phạm Ngọc Thưởng (để b/cáo):
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT (để đăng tin);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5219/BGDĐT-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 03/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5219/BGDĐT-TTr

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458763