• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 5223/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5223/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5223/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu.

(Địa chỉ: 209, đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn kiến nghị ngày 27/10/2014 của Công ty c phần du lịch Sông Hậu về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3273/TCT-CS ngày 13/9/2011 về việc miễn, giảm tiền thuế đất trong thời gian xây dựng cơ bản trả lời Cục Thuế thành phố Cần Thơ (có bản phô tô kèm theo). Tuy nhiên, tại công văn ngày 27/10/2014 Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu có phản ánh Nhà khách Cần Thơ là chủ đầu tư của dự án xây dựng khu du lịch Sông Hậu.

Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ hồ sơ cụ thể của đơn vị, rà soát lại và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để xem xét giải quyết theo đúng tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Mặt khác, tiền thuê đất phân cấp được điều tiết ngân sách địa phương. Do đó, trường hợp nếu còn vướng mắc về chính sách thì báo cáo Ủy ban xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Tài chính phương án xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ và Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5223/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5223/TCT-CS

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258605