• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 5260/BTC-TCHQ năm 2015 về thông quan 02 xe ô tô lễ tân do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 5260/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5260/BTC-TCHQ
V/v thông quan 02 xe ô tô lễ tân

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao.
(Số 07 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 975/BNG-QTTV ngày 30/3/2015 của Bộ Ngoại giao về việc nhận xe ô tô phục vụ đoàn cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam được mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Căn cứ Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Căn cứ Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1005/VPCP-KTTH ngày 09/6/2014 của Văn phòng Chính phủ; Thì: 02 xe ô tô nhãn hiệu Pullman Guard S600 do Bộ Ngoại giao nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hay xét miễn thuế khi nhập khẩu. Do vậy, đề nghị Bộ Ngoại giao nộp đầy đủ các loại thuế khi nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên.

Về nguồn kinh phí để thanh toán các loại thuế, phí khi nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên đề nghị Bộ Ngoại giao sử dụng trong phạm vi dự toán kinh phí mua xe lễ tân nhà nước để thực hiện; trường hợp nếu thiếu, đề nghị Bộ Ngoại giao đề xuất gửi Bộ tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí để thực hiện. Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục nộp thuế, Bộ Ngoại giao được phép mang hàng hóa (02 xe ô tô) về để bảo quản.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Ngoại giao được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Ngân sách nhà nước;
- Vụ Tài chính HCSN;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục Quản lý công sản;
- Cục Hải quan Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5260/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5260/BTC-TCHQ

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272082