• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5261/BNG-UBBG năm 2017 về cho ý kiến đối với dự thảo Đề án thí điểm cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động xe du lịch tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Công văn 5261/BNG-UBBG
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5261/BNG-UBBG
V/v Cho ý kiến đối với dự thảo Đề án thí điểm cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động xe du lịch tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc Công văn số 1282/UBND-KTN ngày 04/12/2017 của Quý Ủy ban đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Đề án thí điểm cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động xe du lịch tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (Đán), Bộ Ngoại giao có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với Dự thảo Đề án do Quý Ủy ban soạn thảo.

Đề án này có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước ở khu vực biên gii, do vậy, đề nghị Quý Ủy ban nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo quá trình trin khai không làm ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh, an toàn khu vực biên giới; xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, cụ thể với Trung Quốc trong tng th chung quan hệ hai nước, hai tỉnh.

Ngoài ra, cuối năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đề nghị Quý Ủy ban trao đổi, tham khảo kinh nghiệm triển khai của tỉnh Quảng Ninh để đưa vào Đề án.

2. Để Đề án được hoàn thiện hơn, đề nghị Quý Ủy ban xem xét, bổ sung một số nội dung sau:

- Đây là Đề án thí điểm, do vậy, Quyết định phê duyệt Đề án đề nghị ghi rõ thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm và sẽ tiến hành tng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện sau khi kết thúc thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9969/VPCP-QHQT ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Về căn cứ pháp lý xây dựng Đề án: đề nghị bổ sung 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất lin Việt Nam - Trung Quốc (gm Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu), đảm bảo quá trình triển khai Đề án không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ biên giới; sự ổn định, rõ ràng của đường biên giới, mc quốc giới. Ngoài ra, đề nghị bổ sung Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch và Nghị định số 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP ; sửa Luật Du lịch số 22/2005/QH11 thành Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Phạm vi thực hiện thí điểm đã được nêu rõ tại Đề án (nhập cảnh và xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị), do vậy, đề nghị bỏ nội dung "nếu tái xuất không cùng cửa khẩu" (tại mục II.2d, trang 15).

- Thống nhất tên gọi và tên gọi tắt của loại giấy phép cấp cho phương tiện tham gia hoạt động du lịch tự lái (hiện Đề án đang sử dụng một cách không thống nht nhiu tên gọi như Giấy phép vận tải du lịch xe tự lái (trang 7), Giấy phép vận tải quốc tế xe du lịch tự lái (trang 11), Giy phép vận tải loại T (trang 21%)...), đảm bảo phù hợp với loại giy tờ tỉnh Quảng Ninh đang sử dụng trong triển khai thí điểm loại hình xe du lịch tự lái này tại khu vực cửa khu Móng Cái - Đông Hưng.

- Bổ sung cơ chế phối hợp giữa đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị định vị, giám sát hành trình (Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đi - Viettel Lạng Sơn) và lực lượng chức năng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trật tự xã hội đối với phương tiện tham gia hoạt động du lịch xe tự lái. Đồng thời, tại Phần thứ V (Tổ chức thực hiện), Mục 5. Công an tỉnh, bổ sung trách nhiệm giám sát, theo dõi hành trình của phương tiện tham gia du lịch tự lái, đảm bảo phương tiện không đi ra ngoài phạm vi cho phép.

- Đ đảm bảo có sự phối hợp tốt với phía Trung Quốc xử lý các vấn đề có thể nảy sinh khi các phương tiện tham gia hoạt động xe tự lái đi vào lãnh thổ của nhau, tại Phần thứ V (Tổ chức thực hiện) đề nghị giao cơ quan thường trực triển khai Đề án (Sở Giao thông vận tải) chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ nghiên cứu, trao đi với phía Trung Quốc để thiết lập cơ chế liên lạc với cơ quan đối đẳng phía Bạn.

- Một số nội dung cụ thể khác: (1) Đề nghị bổ sung đầy đủ số liệu về tng loại xe ô tô tự lái của Việt Nam đã sang Trung Quốc năm 2016 và 2017 vào bảng biểu tại trang 1 của Đề án. (2) Đề nghị xem xét bỏ quy định "nghiêm cấm để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong quá trình dẫn đoàn" tại mục 4.b (trang 9) vì không phù hợp. Tuy nhiên, nên đưa nội dung này vào một trong những lỗi để xảy ra để xem xét xử lý/hoặc không cho phép doanh nghiệp tiếp tục tham gia thực hiện thí điểm. (3) Đề nghị xem xét tính khả thi của việc chỉ cho phép gia hạn không quá 01 ngày đối với các trường hợp phương tiện gặp sự cố không thể khắc phục được ngay (trang 10). (4) Đề nghị cân nhắc số lượng doanh nghiệp được tham gia thực hiện tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái trong thời gian thí điểm phù hợp, thay vì chỉ định 1 đơn vị duy nhất.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg, BT Phạm Bình Minh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;
- Các Vụ:
ĐBA, LPQT, THKT, CLS, BNCCSB;
- Lưu: HC, UBBG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5261/BNG-UBBG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Hoài Trung
Ngày ban hành: 25/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5261/BNG-UBBG

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372204