• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5278/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế nhập khẩu linh kiện, phụ kiện sản xuất ô tô xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5278/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5278/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK linh kiện, phụ kiện sản xuất ô tô xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2821/HQHCM-TXNK ngày 16/08/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc trong công tác giải quyết, xử lý chính sách hoàn thuế cho Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do trình bày của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh không nêu rõ chi tiết nội dung vụ việc và chưa có các tài liệu liên quan đến vướng mắc của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nên Tổng Cục Hải quan chưa có cơ sở để giải đáp vướng mắc nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo chi tiết vụ việc và bổ sung các hồ sơ, tài liệu có liên quan bao gồm: Hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; Hợp đồng gia công; Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm; các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và tờ khai xuất khẩu sản phẩm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5278/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5278/TCHQ-TXNK

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206437