• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5292/TCT-KK năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5292/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5292/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV-CTVT đề ngày 17/10/2014 của Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum nêu vướng mắc về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/05/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót:

“Đối với các hóa đơn phát sinh kể từ 01/01/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Trường hợp Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum đã được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế GTGT và ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đối với số thuế đề nghị hoàn trong phạm vi tháng 01/2014; sau đó Công ty phát hiện các hóa đơn GTGT kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai của kỳ tháng 01/2014 thì Công ty được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum được biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, TCT (KK).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5292/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5292/TCT-KK

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258716