• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 53/BXD-QLN năm 2016 về thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 53/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/BXD-QLN
V/v: thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6469/SXD-CPXD ngày 21/4/2016 và 7353/SXD-CPXD ngày 09/5/2016 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến thiết kế, xây dựng và quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp chức năng lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Văn phòng kết hợp chức năng lưu trú - officetel là loại hình bất động sản mới chưa được quy định, Điều chỉnh trong Quy chuẩn xây dựng và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên thực tế, loại hình officetel đã xuất hiện nhu cầu và được đề xuất đầu tư xây dựng trong một số dự án tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp và cần được xem xét, giải quyết đối với từng dự án cụ thể.

2. Việc thiết kế, xây dựng các tòa nhà hỗn hợp (trong đó có officetel) cần được xem xét, rà soát theo từng dự án cụ thể (về số lượng, diện tích và phương án bố trí, quản lý sử dụng các căn hộ, officetel cũng như các chức năng khác) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc quản lý, vận hành thuận tiện và không tranh chấp, ảnh hưởng sinh hoạt đối với các căn hộ nhà ở cũng như các loại công trình khác; phù hợp các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt và hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

3. Việc xác định Phần diện tích và các hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở năm 2014; việc quản lý sử dụng Phần diện tích sử dụng chung của tòa nhà chung cư hỗn hợp thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế, quản lý sử dụng officetel trong các tòa nhà hỗn hợp. Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Cty CP ĐT DVTM Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

 

Điều 7. Quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu
...
5. Đối với phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì thực hiện quản lý theo quy định sau đây:

a) Trường hợp không phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại với khu căn hộ thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản lý phần sở hữu chung này; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Trường hợp phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại với khu căn hộ thì chủ sở hữu khu căn hộ có trách nhiệm quản lý phần sở hữu chung của khu căn hộ; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này. Đối với phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì do đơn vị quản lý vận hành quản lý, nếu nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành thì do chủ sở hữu khu chức năng này thực hiện quản lý.

Đối với phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản lý; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 100. Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư
...
2. Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 1 Điều này; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;

d) Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 20/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 53/BXD-QLN

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377378