• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5305/TCHQ-GSQL năm 2013 khai trên hồ sơ hải quan để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5305/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5305/TCHQ-GSQL
V/v khai trên hồ sơ hải quan để thực hiện thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đóng gói C-One Việt Nam.
(Đ/c: KCN Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam)

 

Trả lời công văn số 06/C-One của Công ty TNHH Đóng gói C-One Việt Nam về việc khai trên hồ sơ hải quan để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan phải đồng bộ, thống nhất và hợp lệ. Theo đó, trị giá hàng hóa ghi trên tờ khai hải quan, hợp đồng mua bán, hóa đơn xuất khẩu phải thống nhất.

Tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính không hướng dẫn cụ thể đơn giá ghi trên hóa đơn xuất khẩu phải là đơn giá gia công.

Vì vậy, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3322/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2011 của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan KCN Hà Nam thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Thanh Hóa (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5305/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5305/TCHQ-GSQL

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206695