• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5309/TCT-DNL năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng là cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5309/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5309/TCT-DNL
V/v: hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-11/CV-AIA ngày 06/11/2018 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA kiến nghị về việc xuất hóa đơn cho khách hàng là cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...

...Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế....”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Để giảm thiểu thủ tục hành chính khi phát hành, lưu trữ hóa đơn, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 để áp dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5309/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 25/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5309/TCT-DNL

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406751