• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5318/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5318/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5318/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1318/HQTN-NV ngày 21/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phản ánh vướng mắc việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1318/HQTN-NV (đính kèm), Tổng cục Hải quan nhận thấy việc áp dụng chính sách thuế GTGT khác nhau với thức ăn chăn nuôi (thuế suất thuế GTGT 5%) và sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến (không chịu thuế GTGT) là không hợp lý, dễ bị lợi dụng vì việc xác định thức ăn chăn nuôi mang tính chất mục đích sử dụng hàng hóa. Vì vậy, để tránh lợi dụng khai không đúng mục đích sử dụng nhằm hưởng ưu đãi thuế GTGT, Tổng cục Hải quan phản ánh vướng mắc nêu trên đến Vụ Chính sách thuế để nghiên cứu, sửa đổi văn bản pháp luật thuế GTGT.

Trân trọng sự phối hợp công tác!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5318/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5318/TCHQ-TXNK

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206853