• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Thủ tục hải quan điện tử

 

Công văn 5334/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5334/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5334/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
(Lô 12, đường D1, Khu công nghiệp cao Sài Gòn, Quận 9, TP HCM)

Trả lời công văn số 05-0315/TCHQ và công văn số 02-0115/TCHQ của Công ty Intel Products Việt Nam (IPV) về một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc quản lý tài sản cố định và quản lý nguyên liệu sản xuất:

Theo quy định tại Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất, DNCX thực hiện thủ tục hải quan theo hàng hóa nhập khẩu thương mại, không phải đăng ký với cơ quan hải quan mã tài sản, danh mục nguyên liệu, mã nguyên liệu, định mức... Như vậy, IPV không cần tiếp tục truyền thông tin lên hệ thống e-customs dành riêng cho IPV tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và căn cứ theo nhu cầu quản lý trong nội bộ doanh nghiệp, IPV có thể ngưng sử dụng hệ thống này và sử dụng hệ thống CTM, hệ thống MHB để quản lý tài sản cố định, nguyên liệu nhập khẩu, báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan không phê duyệt việc sử dụng hệ thống quản lý trong nội bộ của doanh nghiệp.

2. Về vướng mắc khi đại lý hải quan khai báo chỉnh sửa tờ khai sau thông quan: Hiện nay, theo thiết kế của hệ thống VNACCS, khi người khai hải quan khai thông tin chỉnh sửa tờ khai sau thông quan thì hệ thống chỉ phản hồi tới người khai, trong trường hợp này là đại lý khai hải quan của IPV. Do vậy, để tiếp nhận được các thông tin phản hồi từ hệ thống VNACCS, đề nghị IPV làm việc với đại lý khai hải quan để lấy các thông tin này.

3. Về việc khai báo trị giá và phương thức thanh toán đối với sản phẩm có trị giá bao gồm trị giá sản phẩm nhận chuyển giao (không thanh toán) và trị giá tăng thêm tại Việt Nam (có thanh toán) trên hệ thống VNACCS: Căn cứ hướng dẫn tại chỉ tiêu số 1.43 "Phương thức thanh toán" và chỉ tiêu 1.50 "Chi tiết khai trị giá" mục 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì IPV khai báo phương thức thanh toán là "KC" trên hệ thống VNACCS, đồng thời tại ô chi tiết khai trị giá, IPV ghi chú nội dung tổng trị giá sản phẩm nhận chuyển giao có phương thức thanh toán là "KHONGTT", giá trị tăng thêm tại Việt Nam có phương thức thanh toán là "TTR".

4. Đối với dòng sản phẩm mới Sofia: Do IPV thực hiện một công đoạn của quá trình sản xuất là khâu kiểm định sản phẩm và thực tế việc quản lý dòng sản phẩm này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ của IPV nên IPV thực hiện thủ tục theo thủ tục nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm của DNCX đối với dòng sản phẩm này.

5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với nội địa: Đề nghị IPV thực hiện theo quy định tại Điều 74 và khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời đề Công ty TNHH Intel Products Việt Nam biết và thực hiện ./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5334/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5334/TCHQ-GSQL

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279201