• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 5355/BHXH-BT năm 2014 về đóng bảo hiểm y tế đối với lao động hợp đồng làm việc tại Công an tỉnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5355/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5355/BHXH-BT
V/v đóng BHYT đối với lao động hợp đồng làm việc tại Công an tỉnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông.

 

Trả lời Công văn số 10379/BHXH-P4 ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Công an nhân dân về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho lao động hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Đắk Nông, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH; Khoản 1, Điều 12 Luật BHYT; Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì lao động hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Nông thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Do vậy, BHXH Việt Nam giao BHXH thành phố Đà Nẵng, BHXH tỉnh Đắk Nông kiểm tra hồ sơ đối với những lao động hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Nông để thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định. Trường hợp, đối tượng này đã đóng BHXH, BHTN và cấp sổ BHXH tại BHXH Công an nhân dân thì Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Nông phải xuất trình hồ sơ đóng BHXH, BHTN của những đối tượng này để làm căn cứ thu và cấp thẻ BHYT.

Yêu cầu BHXH thành phố Đà Nẵng, BHXH tỉnh Đắk Nông căn cứ nội dung trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- BHXH Công an nhân dân;
- Lưu: VT, BT (03 bản).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
Trần Đình Liệu

 

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:

a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Các đối tượng giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nêu trên sau đây gọi chung là người lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5355/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 27/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5355/BHXH-BT

602

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
264412