• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5355/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, không có số động cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5355/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5355/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, không có số động cơ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5726/HQHP-GSQL ngày 19/7/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Mai nhập khẩu lô hàng gồm 15 xe ô tô chở người đã qua sử dụng, trong đó có 01 xe không có số động cơ theo kết luận của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; điểm 1.1 và 1.3 Điều 19 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và ý kiến của Bộ Công an tại công văn số 3366/BCA-C61 ngày 04/9/2013 của Bộ Công an thì chiếc xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu không có số động cơ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Mai nêu trên không thuộc sự điều chỉnh của điểm 6 Mục II Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 19. Các trường hợp liên quan đến số máy, số khung của xe

1. Xe nhập khẩu

1.1. Xe không có số máy, số khung: trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe của Hải quan ghi không có hoặc chưa tìm thấy số máy, số khung thì cho đóng số theo số của biển số đăng ký; trường hợp tìm thấy số máy, số khung thì yêu cầu đến cơ quan Hải quan để xác nhận lại.
...
1.3. Xe được cơ quan Hải quan xác nhận có số khung, không có số máy mà chỉ có số VIN (ở kính phía trước của xe) thì lấy số VIN thay thế cho số máy, trường hợp cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN không có số khung, số máy thì cơ quan đăng ký xe chụp ảnh số VIN để lưu trong hồ sơ và lấy số VIN thay thế cho số khung, số máy.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5355/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5355/TCHQ-GSQL

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206908