• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 5358/NHNN-TD năm 2017 về phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5358/NHNN-TD
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5358/NHNN-TD
V/v phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp với nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả tích cực, tăng cường sự kết nối, thúc đẩy quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết s19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các Đồng chí Bí thư tỉnh y, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng nói chung và Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nói riêng, chủ trì cùng ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp thông qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nhằm góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp với ngành ngân hàng trên địa bàn đánh giá, nhận diện những khó khăn của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở đó có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận vn của khách hàng; đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả hoạt động của các Quỹ Phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện mrộng tín dụng có hiệu quả đi đối với kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn; đơn giản hóa các thủ tục hành chính (như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục xác nhận, công chứng, xử lý tài sản bảo đảm,...) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hphối hợp chỉ đạo công tác của các Đồng chí để việc triển khai đạt kết quả.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- NHNN chi nhánh các t
nh, thành phố;
- Các tổ chức tín dụng;
- Lưu VP, Vụ TDCNKT
(3)
Đính kèm:
- CV 2174/NHNN-VP;
- CV 2178/NHNN-TD .

THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5358/NHNN-TD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 10/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5358/NHNN-TD

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365180