• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 536/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 536/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần E.KI.M.
(222 Lê Trọng Tn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 18/2017/CV-CT ngày 10/11/2017 của Công ty Cổ phần E.KI.M, công văn số 70078/CT-PC ngày 30/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế GTGT, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế sut 0%;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 0%;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần E.KI.M cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài qua website https://www.gamecardsvn.com của Công ty (cung cấp mã s của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game); việc giao kết hợp đồng trên website tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Công ty có chứng từ chứng minh khách hàng nước ngoài thanh toán cho Công ty theo hình thức không dùng tiền mặt; nếu Công ty có dữ liệu xác định dịch vụ của Công ty cung cp được tiêu dùng ngoài Việt Nam (khách hàng ở nước ngoài xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần E.KI.M được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ PC, KK, DNL-TCT;

- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, CS (
3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 536/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 536/TCT-CS

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374866