• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5362/TCT-KK năm 2017 về kê khai, khấu trừ bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5362/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5362/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ bổ sung hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 446/CT-KTT đề ngày 24/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Phương Hoa (MST: 6100242998) và Công ty cổ phần Tn Phát (MST: 6100160054), Tổng cục Thuế đã có công văn số 4874/TCT-KK ngày 20/10/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tiếp theo công văn nêu trên, Tổng cục thuế cũng đã có công văn số 2876/TCT-CS ngày 28/6/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bà Lê Thị Mai.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum nghiên cứu và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ : PC, CST, TTra (BTC);
- Các vụ: CS, PC, TTra (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5362/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 21/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5362/TCT-KK

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368460