• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5364/TCHQ-KTSTQ
V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô G1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số HS200504 không đề ngày, tháng 5/2020 của Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và thẩm định thực tế tại Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính thì điều kiện để được công nhận chế độ doanh nghiệp ưu tiên là tuân thủ tốt pháp luật, có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh và một số tiêu chí khác.

Đối chiếu quy định nêu trên thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện về h thống kiểm soát nội bộ quy định tại Điều 16 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, khi Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét nếu Công ty có đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Trung

 

Điều 16. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

Doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp;

2. Doanh nghiệp có các biện pháp, phương tiện, quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

a. Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp đến cảng và từ cảng về doanh nghiệp;

b. Kiểm tra an toàn container trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải;

c. Giám sát tại các vị trí quan trọng: Khu vực tường rào, cổng ra vào, kho bãi, khu vực sản xuất, khu vực hành chính;

d. Phân quyền công nhân viên di chuyển, làm việc tại các khu vực phù hợp với nhiệm vụ;

đ. Kiểm soát an ninh hệ thống công nghệ thông tin;

e. An ninh nhân sự.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5364/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trần Minh Trung
Ngày ban hành: 14/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ

42

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452804