• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5365/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5365/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5365/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1972/HQHN-KTSTQ ngày 10/07/2020 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với “sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhập khẩu nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) theo Giấy phép nhập khẩu dược liệu của Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) thì mặt hàng nhập khẩu của công ty thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế (BTC);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5365/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 14/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5365/TCHQ-TXNK

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451258