• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 5366/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5366/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5366/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 1349/HQHN-TXNK ngày 23/5/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O mẫu AK, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý các trường hợp chậm nộp C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan chấp nhận mã HS của hàng hóa theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa được áp thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có C/O, tuy nhiên, sau khi hàng hóa được thông quan, do có sự thay đổi mã HS dẫn đến mức thuế suất MFN cao hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì chấp nhận đề nghị nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp với điều kiện:

- C/O nộp bổ sung phải có giá trị hiệu lực tại thời điểm doanh nghiệp đề nghị nộp bổ sung C/O cho cơ quan hải quan;

- Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo nội dung hướng dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH XNK Gisan;
(Đ/c: 524 Hàn Thuyên, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh) (Thay t/l cv số 2201/CV-CT-XN ngày 22/01/2013);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5366/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5366/TCHQ-GSQL

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206912