• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 537/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 537/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 203/CT-TTHT ngày 10/01/2013 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT cơ quan hải quan ấn định thuế, sau khi lấy ý kiến Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc ấn định và khấu trừ thuế GTGT đã nộp đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 15614/BTC-TCHQ ngày 09/11/2012 hướng dẫn Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Pousung Việt Nam.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ công văn số 15614/BTC-TCHQ nêu trên để hướng dẫn Công ty CP dệt Texhong Nhơn Trạch thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và căn cứ tình hình cụ thể để giải quyết đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 537/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 537/TCT-CS

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173488