• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5381/UBND-TNMT năm 2014 xử lý chất thải vệ sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 5381/UBND-TNMT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5381/UBND-TNMT
V/v: xử lý chất thải vệ sinh trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư;
- Công an Thành phố;
- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Sau khi xem xét kiến nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 4670/SXD-MT ngày 04/7/2014 và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tại văn bản số 554/MTĐT ngày 26/6/2014 về tình hình xử lý phân bùn bể phốt trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an Thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội rà soát, đánh giá làm rõ thực trạng về khối lượng phát sinh, tình hình thu gom, số lượng các đơn vị VSMT tham gia thu gom, vận chuyển, kết quả xử lý lượng chất thải phân bùn bể phốt trên địa bàn toàn Thành phố; số lượng, kết quả xử lý các vụ vi phạm, các đơn vị đã bị xử lý vi phạm trong việc thu gom, xả chất thải vệ sinh không đúng quy định; Căn cứ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg , ngày 25/4/2014, đề xuất các biện pháp khắc phục (kêu gọi xã hội hóa đầu tư, nghiên cứu, áp dụng công nghệ xử lý phù hợp đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường...), để đưa công tác xử lý chất thải vệ sinh theo đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường, giải quyết yêu cầu bức xúc trong xã hội, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2014.

2) Giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình nâng cấp Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn (công suất 300 tấn/ngày/đêm); Liên hệ với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính để hoàn thiện các thủ tục có liên quan như: đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả thải, xác định định mức đơn giá... sớm đưa Trạm vào vận hành chính thức trong năm 2014 và làm cơ sở để Công ty lập hồ sơ đặt hàng; ký hợp đồng xử lý với các tổ chức, cá nhân khi Trạm hoạt động chính thức.

UBND Thành phố đồng ý với đề xuất của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc xây dựng Trạm xử lý chất thải vệ sinh, tại khu đất xen kẹt tại thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (liền kề với các ô chôn lấp thuộc Khu LHXL chất thải Nam Sơn, đã được UBND huyện Sóc Sơn thống nhất địa điểm). Giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chủ động nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện và các thủ tục đầu tư theo quy định. Quá trình thực hiện, phối hợp với các Sở Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc có liên quan (địa điểm quy hoạch, GPMB, thu hồi và giao đất...) theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- PCT UBNDTP Vũ Hồng Khanh;
- UBND huyện Sóc Sơn;
- VPUBTP: CVP, P.CVP Phạm Chí Công;
- TH, TN (b);
- Lưu: VT.
CvMT 12/7/14
19774

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5381/UBND-TNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 21/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5381/UBND-TNMT

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241272